Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

SAM + BAM – Systematisk arbetsmiljö och Bättre arbetsmiljö

Beskrivning

Alla företag, oavsett storlek och bransch, ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kraven i AFS 2001:1. Kursen ger er kunskaper, stöd och verktyg för att ni ska kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljön som en naturlig del av det dagliga arbetet.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och en stabil grund för uppbyggandet av SAM. I kursen beskrivs hur ett effektivt arbetsmiljöarbete läggs upp och implementeras beroende på verksamhetens omfattning och de risker som finns, genom att exempelvis införa dokumenterade rutiner i verksamheten. Utbildningen innehåller en genomgång av olika ansvarsområden, hur arbetsgivaren går tillväga för att uppfylla sitt ansvar samt hur det arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med medarbetarna. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar med utgångspunkt i er verksamhet.

För vem passar kursen

Alla som har en ledande befattning och arbetar med arbetsmiljöfrågor eller ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. Företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud med flera.

Kursens innehåll

  • Arbetsmiljölagen, föreskrifter kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
  • Grunden för ett systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöpolicy
  • Förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
  • Rutiner för SAM, t.ex dokumentationskrav, undersökning av arbetsmiljön, riskbedömning, åtgärder och handlingsplan samt kontroll och uppföljning
  • Ansvar – olika roller och samverkan Chefernas och skyddsombudens roller ar samt rutiner för samverkan.
  • Konkreta redskap, material och metoder, vilket inkluderar att kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan.
  • Kunna identifiera och hantera faktorer som är positiva och negativa för arbetsmiljön.
  • Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete.

Mål

Målet med utbildningen är att få ingående kunskap om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet tillämpas i praktiken samt att få insikt i hur ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till ökad trivsel, kreativitet och produktivitet. Dessutom att ni efter kursen har förståelse för hur de rutiner och verktyg som behövs för implementeringen används.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar