Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete


Om SAM

Utbildningens ska ge deltagaren kunskaper om de förskrifter som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet och skapa en förståelse för vad lagen kräver samt vem som ska göra vad.

Syftet med utbildningen

Deltagaren skall få grundläggande kunskaper hur det systemaiska arbetsmiljöarbetet kan implementeras i verksamheten och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • De krav och föreskrifter som reglerar det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • De olika rollerna och rollernas ansvar.
  • Sambandet mellan en bra arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet och utvecklingen av organisationen
  • Hur deltagaren skall kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.

Relaterade artiklar