Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Samägande ur ett familjerättsligt perspektiv

Kursen ger dig goda kunskaper om samäganderätten och går närmre in på frågor såsom upplösning av samägande, dess grunder och familjerättsligt fång. Välkommen på kurs!

Samägandet och samäganderätten har en lång historia och är vår vanligaste form av association. Det är främst inom familjerättens område som frågor om samägandet uppkommer och tvister uppstår. Det är t.ex. vanligt att egendom samägs av samboende par och makar, både under förhållandet och efter en bodelning/äktenskapsskillnad, samt av syskon och andra släktingar som tillsammans erhållit egendom genom gåva, arv eller testamente.

Lag (1904:48) om samägande är grunden till vår reglering av samäganderätten. Lagen anses något föråldrad men med allmänna rättsprinciper och utbildad praxis som tilläggsinformation har man normalt det som krävs för att lösa frågor eller tvister som uppkommer vid samägande.

Kursen ger dig en bred överblick om det rättsliga området med fördjupning på vissa specifika delar.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Samägandets grunder och familjerättsligt fång
  • Samägandets uppkomst
  • Upplösning av samägande

Kursen vänder sig till advokater, familjerättsjurister, revisorer och andra rådgivare som arbetar med dessa frågor och behöver en genomgång av rättsområdet.

Margareta Brattström, Professor i civilrätt, särskilt familjerätt vid Uppsala universitet.

 

Relaterade artiklar