Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

SBL Företagsledning för bygg och fastighet

Beskrivning

Jobbar du inom bygg- och fastighetssektorn och innehar en högre position? Vill du utveckla ditt ledarskap? Utbildningen, med fokus på affärsmannaskap, utgår från förutsättningarna i branschen och verkligheten som man möts av på ledningsgruppsnivå. Med den här utbildningen blir du en provokativ och säkrare chef som kan motivera och leda dina anställda.

För vem passar utbildningen?

Programmet är till för dig som har någon form av högre befattning inom bygg- eller fastighetsbranschen. Det kan till exempel vara entreprenörer, fastighetsägare, byggherrar och leverantörer.

Ämnen du läser

  • Personligt ledarskap och chefsroll
  • Finansiell analys, styrning och ekonomi
  • Varumärke och strategi
  • Under förändring utveckla och leda

Om utbildaren

IFL vid Handelshögskolan i Stockholm är en av Europas ledande fortbildare inom ledarskaps- och affärsutveckling, ekonomi och finans. Med den akademiska forskningen som grund och nära samarbete med näringslivet erbjuder IFL ett brett urval av öppna program för individer, och anpassade program för företag och organisationer.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara