Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Scenarier som utvecklings- och innovationsverktyg

Scenarier är narrativa, dvs det är berättandets konst. Många gånger har vi svårt att se de faktiska möjligheter som väntar runt hörnet därför att vi är låsta av nuvarande uppfattningar och föreställningar om hur saker fungerar och förhåller sig till varandra. Scenarier är ett utmärkt instrument för att öka såväl involvering som visuella bilder för att öppna upp för nya idéer och verklig innovation. Scenarier som växer fram till ett samtal med andra personer är ett av de starkaste utvecklingsverktygen som finns

För vem passar utbildningen?

Kursen vänder sig till dig som har ett uttalat innovations- eller utvecklingsansvar. Oavsett om det är för en hel verksamhet, en produktkategori eller ett affärsområde

Under kursen

Under kursen lär vi ut hur man kan använda sig av scenarier i ett utvecklingsarbete eller i en innovationsprocess. Vi visar på praktiska exempel där scenarier gjort skillnad och vi erbjuder deltagarna möjlighet att träna på ett eget case som speglas i andra kursdeltagare för att se till att nya infallsvinklar kommer till

Läs mer om utbildningen här!
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara