Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Service och säkerhet i reception och kundmottagning, Företagsuniversitetet

  • receptionen – i händelsernas centrum
  • bra kundmottagande skapar förtroende
  • agera snabbt och rätt i säkerhetslägen


Alla vet vad det betyder att bli väl mottagen i en reception eller kundmottagning. Man får förtroende för företaget och en positiv attityd till fortsatta kontakter.

Receptionen har också en central roll för företaget ur säkerhetssynpunkt. Receptionspersonalen måste kunna agera rätt och fatta riktiga beslut i nödlägen. Det kan vara vid hot mot företaget eller anställda, vid intrång, skadegörelse, inbrott, olycksfall och brand. I alla dessa situationer är det viktigt att personalen har rätt utbildning och vet vad de ska göra.

Den här kursen ger dig kunskaper om hur du kan förena säkerhet med god service.

Kursen vänder sig till dig som ansvarar för eller arbetar i receptionen.

Relaterade artiklar