Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Grupputveckling för arbets-, lednings- och projektgrupper

Beskrivning

De flesta grupper har potential för att arbeta mer effektivt i syfte att nå sina mål. Alla organisationer är beroende av att arbetsgrupper och team fungerar produktivt och att möten mellan människor leder till tydlig och engagerande kommunikation vilket också bidrar till företagets utveckling.

Vi hjälper grupper att stärka kommunikation, respekt och dynamik genom att beskriva individernas olikheter och belysa fördelar med att vi alla är olika. Förståelse för sig själv och varandra leder till ett gott arbetsklimat och ökar gruppers potential. Vårt verktyg JTI® kartlägger gruppens styrkor och svagheter, hot och möjligheter och vi belyser olikheter och värdet av att hantera dessa. En investering som skapar engagemang, effektivitet och utveckling.

Utbildningsplats är Stockholm, Mellansverige.

Metod

Samtliga gruppmedlemmar deltar i en självskattnings analys och sammanställningen ligger som grund för utvecklingsarbetet. Insatsen består av teori kring grupp och teamutveckling, dialog kring nuläge och önskat läge samt redovisning av analysen kring hot och möjligheter. Alla deltagare ges tillfälle för egen individuell utveckling samtidigt som samarbetsklimatet förbättras.

För vem passar utbildningen?

Alla grupper och team på olika nivåer som verkar för ett gemensamt mål. Max 25 deltagare.

Ämnen du läser

  • ökad självinsikt
  • bättre förståelse för andra
  • bättre kommunikation och problemlösning
  • effektivare ledarskap
  • bättre teamwork
  • medveten användning av människors styrkor
  • färre och mindre allvarliga konflikter
  • effektivare arbetsfördelning
  • kreativitet och arbetskraft

Om utbildaren

När helheten blir större och starkare än delarna – då har vi lyckats. Karera brinner för idén att utveckling skapar framgång. Samtliga konsulter på Karera har lång erfarenhet av att arbeta med individers och organisationers utveckling i olika sammanhang. Att verka inom olika tjänsteområden är för oss en självklarhet vilket bidrar till effektivare lösningar och skapar goda resultat. Kareras konsulter arbetar alltid utifrån ett coachande förhållningssätt. Det innebär att personer som vi arbetar med upplever förändringar som möjligheter och utvecklas i en medveten, positiv riktning.

Vi arbetar med enhetlig metodik och kvalitetssäkrar oss själva genom att mäta resultat, utvärdera våra insatser och att vi kontinuerligt vidareutbildar oss själva. Vi arbetar med kunder som vill utveckla sin verksamhet, förbättra sina resultat, nå sina affärsmässiga mål och som förstår – och tror på att det gör man genom att utveckla människor. Våra kunder känner stor omsorg och engagemang med sin personal – oavsett om de är på väg in i organisationen, befinner sig i eller är på väg ut ur organisationen. De är dom vi jobbar med!

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara