Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Tholin&Larsson Logo


Skatteträff 2013/2014

Beskrivning

Effektiv och nyttig informationsdag. Du blir ordentligt uppdaterad om allt nytt och väsentligt. Både om företagsskatten och din privata skatt. Åtgärderna före årsskiftet för dig och företaget. Du missar inget viktigt.

Under kursdagen tar vi upp nyheter inom

  • Företagsbeskattning
  • Personbeskattning
  • Kapital- och fastighetsbeskattning
  • Moms
  • Fåmansföretag
  • Den aktuella skatteplaneringen
  • Löneväxling och förmåner

Under dagen ges du möjlighet att diskutera egna frågeställningar med våra skatteexperter.

Som vanligt får du vår omtyckta och genomarbetade kursdokumentation – användbar hela året. Den uppdateras i februari 2014. Du får även tillgång till den som e-dokumentation via vår hemsida.

Kurstid:
Kl 9.30–15.30 på alla orter. Samling kl 9.15.
Morgonkaffe från kl 8.45.

Kursavgift: 2.490 kr plus moms. Lunch, morgon- och eftermiddagskaffe ingår.

Om utbildaren

På företaget finns 40 medarbetare, varav ungefär hälften arbetar med nyhetsförmedling och kurser. Vi har knutit flera av Sveriges skickligaste skatteexperter till oss, och Tholin & Larssons skatteavdelning åtnjuter stort förtroende. Vår service omfattar också information och utbildning kring löner, personal och arbetsrätt.

Relaterade artiklar

Ansök till Skatteträff 2013/2014, Tholin & Larsson


 
×