Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Skotta Säkert


Om Skotta Säkert

Skotta Säkert är ett licensieringsprojekt som är framtaget av PLR (Plåtslageriernas Riksförbud) för att möta försäkringsbolagens och fastighetsägarnas krav på utbildade takskottare.

Syftet med utbildningen

  • Skapa en bättre arbetsmiljö för de som skottar taken.
  • Minska antalet materialskador på taken
  • Minska antalet skador på annans egendom
  • Minimera farorna för allmänheten
  • Stoppa oseriösa aktörer

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Säkerhet på tak
  • Säkerhet på gatan
  • Metoder, verktyg, rutiner
  • Kunskapsprov - Kompetensbevis

Målgrupp

Arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om takskottning.

Relaterade artiklar