Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Skriva för webben, Företagsuniversitetet

  • så använder du webbens unika möjligheter
  • lär dig att fånga intresset med rätt form och språk
  • gör besökaren aktiv och skapa lust att komma tillbaka

Att skriva för webben ställer andra och nya krav på dig. Du har kort tid på dig att fånga läsarens intresse och få fram ditt budskap. Texten ska vara anpassad både för att läsas på skärm och för att skrivas ut. Det innebär att textstrukturen måste vara tydlig och att rubriker och länkar ska locka till interaktivitet och hjälpa läsaren att hitta i texten.

På den här kursen lär du dig att använda webbens unika möjligheter till kommunikation. Du lär dig att definiera målgrupper och att skriva texter som är anpassade för läsning på skärm och utskrift.

Utbildningen vänder sig till dig som skriver eller ska börja skriva texter för webben.

Välkommen till två inspirerande dagar med Olle Bergman, föreläsare, författare och skribent som jobbat med webbpublicering sedan mitten av 1990-talet.
Relaterade artiklar