Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Kurser hos Författarskola.se


Grundkurs i skrivandets hantverk

Skrivarkursen är till för dig om skriver privat eller i arbetet. Kursen fungerar som fortbildning för dig som undervisar. Klassisk berättarteknik med nyslipade verktyg lockar fram, medvetandegör och utvecklar vars och ens inneboende talang.Skrivarkursen uppskattas av både nybörjare och erfarna skribenter. Parallellt med övningar kring struktur, karaktärer och gestaltning, flödesskriver vi till inspiration av bild- och symbolkort. Textsamtal, parvis och i smågrupper, lyfter både text och författare. Vi bekantar oss en aning med enneagrammet som ger oss en vink om hur en väl sammansatt och trovärdig huvudkaraktär kan skapas. En omfattande dokumentation ingår, som sänds till dig via mail.

Kursstart: Måndag 6 augusti kl 14.00 (cirka)
Kursstart: Fredag 10 augusti kl 15.00? (cirka)
(Skrivarkurs kl 9-18 varje dag.)
Fristående skrivande eller berättande några av kvällarna för den som vill.
Kursen hålls på Arholma Nord.

Boka-tidigt-pris: 8850 kr vid bokning senast den 20 maj - spara 800 kr!
Därefter: 9650 kr

Helpension, förutom onsdagskvällens måltid på restaurang, då var och en betalar. Logi i enkelrum med toalett och dusch i korridor. Inkvartering med helpension är obligatorisk för att delta i kursen.
Grundkurs i skrivandets hantverk

Skrivarkursen är till för dig om skriver privat eller i arbetet. Kursen fungerar som fortbildning för dig som undervisar. Klassisk berättarteknik med nyslipade verktyg lockar fram, medvetandegör och utvecklar vars och ens inneboende talang.Skrivarkursen uppskattas av både nybörjare och erfarna skribenter. Parallellt med övningar kring struktur, karaktärer och gestaltning, flödesskriver vi till inspiration av bild- och symbolkort. Textsamtal, parvis och i smågrupper, lyfter både text och författare. Vi bekantar oss en aning med enneagrammet som ger oss en vink om hur en väl sammansatt och trovärdig huvudkaraktär kan skapas. En omfattande dokumentation ingår, som sänds till dig via mail.

Kursstart: Måndag 25 juni kl 14.00
Kursstart: Fredag 29 juni kl 15.30?
(Skrivarkurs kl 9-18 varje dag.)
Kursen hålls centralt på Marstrandsön.

Boka-tidigt-pris: 4950 kr vid bokning senast den 25 april - spara 700 kr!
Därefter: 5650 kr
Kommunikation med interaktiva bildkort

Är du coach, lärare, terapeut eller förälder?
Finn nya vägar att inleda och fördjupa personliga samtal. Används berättelsen som ett kommunikationsverktyg.

Vad handlar workshopen om?

Du får lära dig använda bild- och symbolkort som underlättar kommunikation, fördjupar personliga samtal och lockar fram berättar- och skrivlusten.

Lördag kl 9.30 - 18.00
Söndag kl 9.30 - 16.00
Kursen hålls centralt i Göteborg (lokal meddelas senare).
Boka-tidigt-pris: 2990 kr vid bokning senast den 22 februari - spara 460 kr!
Därefter: 3450 kr

Workshop för vem?

För dig som:
arbetar som konsult, coach, terapeut, präst eller lärare och vill använda bildkorten professionellt.
vill lära känna dig själv.
är nyfiken och älskar lekfulla omedvetna processer och inre äventyr.
vill skapa berättelser - fiktiva eller dokumentära.
är en spelentusiast.
Bildkorten används över hela världen Sedan OH-korten gavs ut för 20 år sedan, har en hel genre interaktiva bildkort utvecklats – verktyg som används över hela världen och som tilltalas av både barn och vuxna.

Bildkorts-genren är hittills spridd till över 30 länder och innehåller för närvarande 18 olika kortlekar, den mest kända OH-kortleken.Referenser:

Här om personlig utveckling under skrivarkursen:

- Redan första förmiddagen tänkte jag att det här är mer än vad ett år normalt ger i utveckling. Inte bara i skrivande utan även i tankar om annat. Kursen var helt enkelt en mycket bra pusselbit i mitt liv och gav goda verktyg för mitt skrivande och även, vilket jag inte förväntat mig innan, till mitt mentorskap. Det var mycket intressant att få tid att utveckla huvudkaraktärer samt hinderscheman och det med god konstruktiv respons från såväl Veronica som från övriga kursdeltagare. De fria associationerna och den goda andan i gruppen gjorde också att självkänslan stärktes och att jag vågar testa fritt med mina karaktärer och texter på ett helt annat sätt än tidigare. Skickligt av Veronica att så snabbt bygga upp självkänsla och mod i gruppen att våga dela med oss av våra texter! Kursen var genomtänkt och skickligt uppbyggd med en bra blandning av egna skrivövningar, samtal, kortfilmer, enneagram och, inte minst, alla värdefulla tips och erfarenheter från Veronica. Jag fick under två intensiva dagar massor att arbeta vidare med som kommer att utveckla mitt skrivande och mitt mentorskap en lång tid

framöver. Ska bli spännande att gå en fördjupningskurs på Marstrand när jag kommit ytterligare en bit på väg!

Tack Veronica, jag är verkligen glad att jag gick den här utbildningen!


Nanna Kallas, chef och mentor psykosyntes, Stockholm


Om dramaturgins betydelse.

Kursen är intressant både för den som vill skriva en bok, göra ett filmmanus eller utvecklas i sitt skrivande på sitt jobb.
Dramaturgins struktur känns igen både i den fiktiva berättelsen och i den akademiska uppsatsen.

- Premissen är berättelsens sjökort, kompass och GPS. Jag insåg hur grundläggande det är att ha en premiss för sin berättelse, för utan en premiss är det svårt att följa berättelsens röda tråd. Jag förstod också att man nog behöver hjälp med att formulera den, för det är lätt hänt att man inte ser skogen för alla träd. Premissen ter sig så enkel när den väl är formulerad, men att skriva en roman utan den är som att segla i skärgården utan sjökort, GPS och kompass.

En annan aha-upplevelse var när Veronica visade den dramaturgiska kurvan i några kortfilmer och hur de exakt på sekunden är trogen dramaturgins uppbyggnad. Tidigare har jag tvivlat på hur användbar och ”sann” den dramatiska kurvan verkligen är och tänkt att om man skriver så som man känner så blir det nog sant och bra.

Grundkursen är alls ingen grundkurs och var du än befinner dig i ditt skrivande kommer du att lära dig nya saker och få perspektiv på alla delar och moment i en berättelse.

Trots att jag kom till kursen med bara en skrividé, fick jag stor hjälp att komma vidare med den. Hur många går inte omkring med ett fragment till en roman, en huvudperson eller ett skeende som man skulle vilja bygga upp en hel roman kring. Nu fick jag de konkreta verktygen. Först fick jag bekräftat att idén kan fungera. Sedan insåg jag att jag måste börja med en premiss och därefter lära känna huvudkaraktären med hjälp av enneagrammet. Självklart måste sedan händelseutvecklingen följa dramaturgin och jag inser nu att jag kan skriva på det sättet utan att det verkar hämmande. Det känns faktiskt som att jag äntligen har knäckt koden eller löst gåtan med dramaturgin.


Katrin Lindh, lärare i svenska och spanska, Jakobsberg


"Hur fick du mig att prata om det här?"

Jag arbetar med coaching av ledare och använder förutom dialogen som verktyg andra sätt för att skapa medvetenhet och insikt. OH-korten har jag använt under många år och de tillhör en av mina favoriter. Vid en av träffarna med en ledare som jag coachar startade jag med korten där hon fick välja tre kort som vart och ett representerade hennes svar på följande tre frågor:

  • Hur har du det i livet just nu?
  • Hur har du det på arbetet just nu?
  • Hur har du det med dig själv just nu?

Hon valde kort och började berätta.. Stunden tillsammans handlade främst om relationen till mamma - något som klienten var helt förundrad över.. "Hur fick du mig att prata om det här?" var hennes fråga när vi avslutade för dagen. Och det mest slående av allt: klienten kunde själv se hur relationen med mamman hade en direkt bäring på hennes sätt att leda. Och jag tänker att det var en viktig pusselbit att prata om just för att denna klient skulle kunna läka, gå vidare och välja nya förhållningssätt - såväl gentemot sin mor som i sitt ledarskap

Med OH-korten får samtalet alltid en fördjupad dimension.

Agneta Lundgren
Civilekonom & masterexamen i psykologi och beteendevetenskap från Gestaltakademin
Sundbyberg

Relaterade artiklar