Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbetsmiljöforum har lång erfarenhet och tradition av att bedriva utbildningar inom arbetsmiljöområdet och angränsande ämnen. Arbetsmiljöforum har en bred förankring hos forskningsorganisationer, arbetsmarknadens parter och myndigheter. Vi samarbetar med bl.a. Örebro universitet, myndigheter och intressenter för att kvalitetssäkra innehållet i våra utbildningar.


Skyddsombudsrätt

Skyddsombudets roll och arbetsuppgifter - Syftet med samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare - Skyddsombudets rättsliga möjligheter att påverka och förändra brister i arbetsmiljön - Skyddsombudets planeringsrättigheter - Innebörden i ett systematiskt arbetsmiljöarbete - Insyn i hur Arbetsmiljöverket arbetar - Skyddsombudets rättigheter till utbildning, lön och ledighet

Målgrupp

Skyddsombud som är nya i sin roll eller behöver uppdatera sin kunskap.

Ur innehållet

  • Skyddsombudets roll och arbetsuppgifter
  • Syftet med samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare
  • Skyddsombudets rättsliga möjligheter att påverka och förändra brister arbetsmiljön
  • Skyddsombudets planeringsrättigheter
  • Innebörden i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Insyn i hur Arbetsmiljöverket arbetar
  • Skyddsombudets rättigheter till utbildning, lön och ledighet

Genomförande/Examination

Kursen genomförs genom föreläsning, där det lämnas stor plats för diskussioner och frågor.

Pris

3 600 kronor ex moms 200 kronor rabatt för nätverksmedlemmar

Relaterade artiklar