Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Sociala medier för tillväxt och ökad lönsamhet!

Betoningen skall vara på Social eftersom det är interaktion mellan minst 2 människor man vill uppnå. Media är bara ett medel som ska förenkla kommunikationen.

Creman erbjuder kreativa utbildningar i form av workshops för att komma igång med användningen av sociala medier utifrån dina behov. Vi går igenom hur du skall göra för att synas bättre och kontrollera på ett enkelt sätt att din investering i tid och pengar ger resultat.

Creman anpassar utbildningen till företag, kommuner och grupper utifrån era värderingar och visioner.

Creman coachar och använder värderingsverktyget, ValuesOnLine om ni behöver hjälp med att ta fram värderingar och visioner. Det är viktigt eftersom organisationens kultur och värderingar utgör grunden för att nå framgång i sociala medier.

Seminarium om sociala medier (3 tim.)
 • Vad är sociala medier, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube..? (30 min.)
 • Bakgrund, “röksignaler”, brevduvor, tryckeri, telefon och tv till Internet… (30 min.)
 • Varför ska man använda sociala medier? (30 min.)
 • Hur ska man hantera sociala medier idag och i framtiden? (30 min.)
 • Vilken påverkan har de sociala medierna på kommunikationen? (30 min.)
 • Kreativitet, varför det behövs i sociala medier! (30 min.)
Marknadsföra och marknadsundersöka (kurs på 40 tim. 5-12 gånger)
 • Hur använder man sociala medier för sin marknadsföring? – Introduktion (30 min.)
 • Hur skiljer sig marknadsföring i sociala medier jämfört med andra medier? (30 min.)
 • Hur anpassar man sin kommunikation till rätt målgrupp? (1 tim.)
 • Google, sökning, reklam, trender, analyser och bevakning (6 tim.)
 • Google+, nytt kontaknätverk (2 tim.)
 • Facebook, det öppna kontaktnätet, vi skapar bl a en egen grupp för kursen (8 tim.)
 • Twitter, microblogg och nätverk för kärnfulla meddelanden (4 tim.)
 • Linkedin, affärsnätverk, CV och kunskapskälla (8 tim.)
 • Blogg, kraftfullt och för mer personlig marknadsföring, (4 tim.)
 • Nyhetsbrev, information via E-post till prenumeranter (1 tim.)
 • Picasa och Flickr, foton på nätet (1 tim,)
 • YouTube och Vimeo, filmer på nätet (2 tim.)
 • Wikipedia, faktainformation på nätet (1 tim.)
 • SurveyMonkey, verktyg för marknadsundersökningar (1 tim.)
Skype rekommenderas för kontakt med varandra och läraren mellan kurstillfällena

Sociala media nätverk (3 tim.)
 • Hur bygger man upp egna grupper och skapar nätverk? (1 tim.)
 • Hur kommunicerar och skapar du relationer i digitala nätverk? (1 tim.)
 • Exempel på digitala nätverk, Facebook, Grouply, Google (+), LotusLive. (1 tim.)
Sociala medier anpassad till företag, kommun och grupp (16 tim. 2–8 gånger)
 • Valda delar av ovanstående, lämpligen efter genomfört seminarium
Värderingsverktyget, ValuesOnLine (2 tim.)
 • Du får en webblänk där du fyller i ett formulär som tar ca 1 ½ timme
 • Vi bokar ett möte där du får resultatet som underlag för reflektioner
 • Du går igenom dina värderingar och jag lyssnar och ställer ev. frågor
 • Det är ett kraftfullt verktyg som gör att du kan tydliggöra din vision
Skype rekommenderas för kontakt med varandra och läraren mellan kurstillfällena

“(Clearly you are a 21st Century Leader!) It goes two steps beyond Pink and Godin….if you have intrinsic motivation and a small ”tribe” what’s next?”, Sandy Kearney, CEO e426.org, USA

“I came to know Christer last year when working with the Six Thinking Hats method and innovative solutions within IBM. Since then our relationship has grown stronger by the week. Christer is a true inspiration in personality as well as business-wise. His passion for innovation is genuine and a goldmine to any business. Combined with his great, positive approach to his work and life in general makes him a valuable asset to peers and Management alike”, Malin Umebladh, Package Solution Consultant (SAP), IBM Svenska AB

För fler referenser se http://www.creman.se/referenser/
Relaterade artiklar