Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

SOCIALA MEDIER

Idag använder många företag och organisationer sociala medier för att kommunicera med sina målgrupper eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram och skapa en dialog. Förbättra kommunikationen med dina kunder du också genom att bli medlem och få tillgång till vårt fina utbud av kompetensutveckling.

Nedan hittar du utbildningar, föredrag och exempel på facklitteratur inom området sociala medier.

Målgrupp: chefer och medarbetare inom privat och offentlig verksamhet som jobbar med marknadskommunikation

DIPLOMERADE UTBILDNINGAR ONLINE INOM SOCIALA MEDIER

  • Internetmarknadsföring – Grundkurs

WEBBKURSER INOM SOCIALA MEDIER

  • Facebook för nybörjare
  • LinkedIn för nybörjare 
Relaterade artiklar