Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Affärsanpassade språkutbildningar

Alla kan lära sig språk med oss!

Vi tillämpar vår framgångsrika pedagogik för alla moderna språk både i Sverige och utomlands. Vi har specialiserat oss på behovsanpassade språkutbildningar för personer inom näringslivet, organisationer och förbund.

Eftersom vi driver ett stort antal utbildningscentra i flera länder med gemensam pedagogik och metodik kan vi erbjuda en intensiv språkutbildning i exempelvis England, Tyskland eller Frankrike som en integrerad del av en utbildning i Sverige.

Individuell utbildning

Individuell utbildning är en mycket effektiv form av språkträning. Den ger möjlighet till flexibilitet och anpassning till den enskilde individens behov. Individuell utbildning är perfekt för personer som på grund av sin arbetssituation inte kan anpassa sig till en grupputbildning. Det har också visat sig vara den mest effektiva utbildningsformen för personer som på kort tid måste förbättra sina kunskaper eller lära sig ett nytt språk.

Företagsintern grupputbildning

Utbildning i små grupper kan vara ett stimulerande, rationellt och kostnadseffektivt alternativ till en individuell utbildning. För att undvika de effektivitetshinder som ofta uppstår i den traditionella studiecirkelformen, har vi utarbetat ett koncept där en planering med klara och konkreta målsättningar samt indelning i homogena grupper står i centrum. Från en meny av olika kurstyper väljer vi tillsammans med kunden ut den kurs eller mix av kurser som passar gruppen bäst.

Exempel på kursinriktningar

Nybörjakurser; grammatiska repetitionskurser; bransch- och yrkesspecifika kurser; telefonspråk; socialt språk

Våra språk:

  • Engelska
  • Svenska
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Italienska
  • Mandarin
  • Ryska
  • Arabiska
  • Polska

Kontakta oss gärna för mer information och boka tid för nivåbedömning, behovsanalys och utbildningsrådgivning.


+
Relaterade artiklar