Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

SSG ENTRE

Sveriges ledande och mest populära säkerhetsutbildning för entreprenörer inom industrin. Hittills har omkring 200 000 entreprenörer genomgått den webbaserade och interaktiva utbildningen.

SSG Entre är en utbildning för entreprenörer inom processindustrin, med fokus på gemensamma och relevanta kunskaper inom hälsa, säkerhet och miljö. Det är Sveriges i särklass mest populära säkerhetsutbildning med omkring 200 000 utbildade entreprenörer. I Sverige ställer omkring 200 företag krav på säkerhetsutbildningen för att få utföra arbete inom industriområdet. Några av dessa företag är SCA, LKAB och Scania. En utförlig förteckning över anslutna företag kan du se här. SSG Entre finns tillgänglig på nio språk, svenska, engelska, finska, tyska, polska, italienska, norska, tjeckiska och danska.

Utbildningens mål

Målet med SSG Entre är att säkerställa att entreprenörer har god och i industrin väl förankrad kunskap om risker inom hälsa, säkerhet och miljö. Man vill också medvetandegöra vilka regler, rutiner och värderingar som gäller, i syfte att minska antalet olyckor.

Målgrupp

Entreprenörer är en utsatt arbetsgrupp som vistas i traditionellt riskfyllda miljöer. Tyvärr är industrientreprenörer svåra att nå för en säkerhetsutbildning, eftersom de ofta är ute på uppdrag och sällan samlade för att utbildas och informeras. SSG Entre är webbaserad och utbildningen görs på entreprenörensegen tid – allt som behövs är en dator med internetuppkoppling.

Utbildningens innehåll

 

  • Förebyggande arbetsmiljöarbete
  • Tillstånd
  • Särskilda krav
  • Miljö
  • Nödläge

 

Som tillägg till den gemensamma säkerhetsutbildningen finns möjlighet för industrin att komplettera med en lokal webbutbildning. Dessa finns tillgängliga för samtliga entreprenörer och administreras av SSG.

Genomförande

Utbildningen är webbaserad och faktaavsnitt varvas med bildspel, animeringar, filmer och pedagogiska övningar för att öka engagemanget hos eleven.

Relaterade artiklar