Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

SSG LEVERANSKONTRAKT

Kunskap som lönar sig direkt för båda parter i en affär. Här behandlas funktionsupphandlingar i både beställarens och leverantörens perspektiv, SSG Allmänna Bestämmelser liksom vilket stöd som finns i SSGs övriga tjänster vid upphandling.

Utfallet för beställare och leverantörer av industriprojekt påverkas i hög utsträckning av hur väl parterna är överens om vad som ska utföras och på vilket sätt. Det är ofta stora belopp som köpare och säljare har att komma överens om.

Av särskild stor vikt är att den överenskomna leveransen ger den funktionalitet och har den prestanda som parterna kommit överens om. För att projekt ska slutföras som avsett är kunskapen om upphandlingsprocessen viktig. Det är det som den här utbildningen handlar om.

Utbildningsdagen/utbildningsdagarna belyser i detalj hur SSG Leveranskontrakt för leverans med montage är konstruerat och vilka delar av kontraktet som är särskilt väsentliga. Vi behandlar också i detalj SSG Allmänna Bestämmelser 90-12 som avser leveranser med eller utan montage.

Utbildningens mål

Deltagaren ska efter utbildningen behärska/ha god kunskap om:

 

 • Att förstå innebörden av kontraktets särskilt väsentliga klausuler
 • Att använda de olika kontrakts-dokument som ingår i SSG standardleverans av kontrakt
 • Att använda kontrakt både vid förfrågan/offert och vid förhandling samt vid uppföljning efter slutförd leverans
 • Att kontrakten fungerar som en checklista för ett helt projekt
 • Att göra avvikelser från kontraktsdokumenten
 • Dokumentens prioritetsordning i relation till av beställaren eller leverantören tillhandahållet material

 

Målgrupp

De som arbetar med inköp eller försäljning och i sitt arbete kommer i kontakt med upphandling av anläggningar med eller utan montage, exempelvis inom skogsindustri, gruvnäring, stål- eller livsmedelsindustri.

Utbildningens innehåll

 

 • Funktionsupphandling, vad är det?
 • Hur kan beställaren påverka den tekniska lösningen vid funktionsupphandlingar?
 • När ska man inte funktionsupphandla?
 • Hur regleras vilka ritningar och övrig dokumentation som, vid sen leverans, kan ge förseningsvite?
 • Provdrift, övertagande, besiktning och godkännande – vilken ordning gäller?
 • Hur använder man de allmänna kontraktsvillkoren i samband med att förfrågningsunderlag ska sändas ut?
 • Visning av hur man praktiskt gör för att upprätta ett kontrakt eller en kontraktsbilaga
 • Vilket stöd har man inför upphandlingen av SSG Standarder, SSG Produktdatabas eller SSG Entre för entreprenörer?

 

Genomförande

Utbildningen är normalt sett lärarledd. För de företag (beställare och leverantörer) som vill genomföra genomgång av kontrakt på svenska eller engelska erbjuder vi också webbgenomgång av hela eller delar av kontraktet.

Företagsspecifika utbildningar

Om fler än 3 personer från ett företag vill delta i utbildning rekommenderar vi att ni kontaktar oss för en anpassad utbildning på valfri plats. Det blir som regel billigare. Valfritt antal deltagare kan då delta. En ytterligare fördel är att genomgången då kan kompletteras med praktiska övningar som har direkt koppling till berört företag. Beställaren tillsammans med utbildaren från SSG kommer tillsammans överens om anpassningar av utbildningen. Den kan givetvis också förlängas till ytterligare en dag vid behov.

Relaterade artiklar