Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

SSG MILJÖPASS - WEBBASERAD MILJÖUTBILDNING

SSG Miljöpass är en webbaserad, interaktiv miljöutbildning, som har utvecklats av SSG tillsammans med experter från näringslivet.

Med SSG Miljöpass erhålls en modern utbildning i yttre miljöfrågor som höjer kompetensen hos personalen på företaget. Den kan vara ett verktyg för att uppnå krav i miljöbalken samt interna ledningssystem avseende medvetenhet och kompetens om påverkan på yttre miljö.

Utbildningen riktar sig till samtliga anställda, oavsett om de arbetar på kontor eller i driftmiljö. Den kan bestå av upp till tre delar:

  • En generell grundutbildning med allmän miljökunskap
  • Vid behov en branschanpassad del
  • Vid behov en företagsspecifik del

Varje utbildning avslutas med ett kunskapstest och efter avslutad utbildning erhålls ett diplom.

Några av de viktigaste fördelarna med SSG Miljöpass är att den är lättillgänglig och kostnadseffektiv och endast kräver begränsade resurser från företaget att genomföra. Med hjälp av den är det också lättare att nå personalgrupper, som annars kan vara svåra och/eller kostsamma att engagera, som till exempel skiftgående personal.

Relaterade artiklar