Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

SSG PRODUKTDATABAS - LÄR DIG ANVÄNDA TJÄNSTEN PÅ BÄSTA SÄTT

Välkommen till en kundanpassad utbildning för ökad kunskap om SSG Produktdatabas och hur man bäst använder tjänsten.

SSG erbjuder kundanpassade utbildningar direkt kopplade till tjänsten SSG Produktdatabas. Utbildningarna syftar till att stödja kunden att använda tjänsten på effektivast möjliga vis.

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att du efter genomförd utbildning, genom både teori och praktik, har förståelse för tjänsten SSG Produktdatabas och hur man använder den på ett effektivt sätt.

Målgrupp

Personer som i sitt arbete kommer i kontakt med information från SSG Produktdatabas såsom inköpschefer, inköpare, underhållschefer, förrådschefer, artikelberedare, förrådspersonal och underhållspersonal.

Utbildningens innehåll

Delar ur utbildningens innehåll är:

 

  • Principer SSG Produktdatabas
  • SSG s regelverk för artikeldata
  • Vad är norm och standard?
  • Vad är varumärke och typbeteckning?
  • Hur går klassning av en artikel till?
  • Effektiv fritextsökning
  • Materialklasser - GVM?
  • Verktyg för strategiska inköpsanalyser
  • Hur kan reservdelslån gå till?
  • Rutiner för att hantera artiklar med ändrad status

 

Genomförande

Utbildningen är kundanpassad och kan levereras lärarledd på plats hos kund alternativt via web. Grundutbildning bör ske hos kund för den praktiska delen av utbildningen och för en bättre dialog. Kortare genomgångar av specifika områden kan med fördel ske via webb.

Relaterade artiklar