Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

SSG SÄKERHETSKÖRKORT KONTOR - WEBBASERAD INTERAKTIV SÄKERHETSUTBILDNING FÖR ANSTÄLLDA I KONTORSMILJÖ

En interaktiv, webbaserad och diplomerad säkerhetsutbildning för de som framför allt arbetar i kontorsmiljö.

SSG Säkerhetskörkort kontor bidrar till att öka den totala kompetensen, medvetenheten om och förståelsen för arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Med hjälp av utbildningen blir det enklare för företag att uppfylla kraven på att informera personalen om gällande svensk arbetsmiljölagstiftning. Utbildningen är generell och kan användas i olika branscher och typer av företag. Möjlighet finns även att göra ett företagsanpassat tillägg för att beskriva interna regler, rutiner och specifika risker.

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att öka kunskapen inom arbetsmiljö och säkerhet.

Genom den ökade kunskapen skapas förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och mindre ohälsa på arbetsplatsen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till de som framför allt arbetar i kontorsmiljö.

Utbildningens innehåll

Delar ur utbildningens innehåll är:

 

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Ergonomi
  • Attityder och beteenden
  • Hälsa
  • Brand och nödläge

 

Genomförande

Utbildningen är webbaserad och faktaavsnitt varvas med bildspel, animeringar, filmer och pedagogiska övningar för att öka engagemanget hos eleven. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest och efter godkänt resultat kan eleven ladda ner ett diplom.

Relaterade artiklar