Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

SSG SÄKERHETSKÖRKORT - WEBBASERAD, INTERAKTIV SÄKERHETSUTBILDNING FÖR INDUSTRINS ANSTÄLLDA

En interaktiv, webbaserad och diplomerad säkerhetsutbildning för samtliga anställda inom industrin – även de som arbetar i miljöer som normalt inte nås av dessa utbildningar.

SSG Säkerhetskörkort bidrar till att öka den totala kompetensen, medvetenheten om och förståelsen för arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Med hjälp av utbildningen blir det enklare för företag att uppfylla kraven på att informera personalen om gällande svensk arbetsmiljölagstiftning. Utbildningen är generell och kan användas i olika branscher inom svensk industri. Den finns tillgänglig på svenska och engelska. Möjlighet finns även att göra ett företagsanpassat tillägg för att beskriva interna regler, rutiner och specifika risker.

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att öka kunskapen inom arbetsmiljö och säkerhet. Genom den ökade kunskapen skapas förutsättningar för en säkrare arbetsplats.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till anställda inom industrin och vänder sig till samtliga medarbetare på företaget, även de som arbetar i miljöer som normalt inte nås av dessa utbildningar.

Utbildningens innehåll

Delar ur utbildningens innehåll är:

 

  • Riskfyllda arbetsmoment
  • Lagstiftning
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Säkerhetskultur
  • Hälsa
  • Brand och nödläge

 

Genomförande

Utbildningen är webbaserad och faktaavsnitt varvas med bildspel, animeringar, filmer och pedagogiska övningar för att öka engagemanget hos eleven. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest och efter godkänt resultat kan eleven ladda ner ett diplom.

Relaterade artiklar