Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Starkströmsföreskrifterna

Beskrivning

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna ger de kunskaper som krävs för att själv kunna göra riskbedömning och följa installationsmetod enligt god elsäkerhetsteknisk praxis.

Under en lärarledd kursdag lär sig deltagaren att förstå och kunna hantera gällande standard för lågspänningsinstallationer: allmän genomgång, ELSÄK-FS 2008:1-4, SS 436 40 00 och ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1-3. Under kursen går vi igenom de nya starkströmsföreskrifterna för lågspänningsinstallationer. Kunskap om dessa föreskrifter ska kontinuerligt uppdateras i takt med utvecklingen.

För vem passar kursen

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med de nya elinstallationsreglerna vänder sig till el-konsulter, installatörer, elektriker och arbetsledare som arbetar inom industri eller distributionsföretag.

Kursmoment

  • ELSÄK-FS 2008:1 Föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda
  • ELSÄK-FS 2008:2 Föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar
  • ELSÄK-FS 2008:3 Föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar
  • Ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1-3
  • SS 436 40 00, utgåva 2 (Elinstallationsreglerna)
  • Elinstallationsreglernas del 6 om Kontroll före idrifttagning (KFI). Praktisk demonstration och övning i KFI.
  • Standarden SS 437 01 02 som innefattar standarderna för grundläggande dimensionering, placering av uttag och anslutningspunkter, utrymmen för el- och kopplingsutrustning samt anslutning till elnätet.

Mål

Kursdeltagaren skall få de kunskaper som krävs för att själv kunna göra riskbedömning och följa installationsmetod enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Att förstå och kunna hantera gällande standard för lågspänningsinstallationer.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar