Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Statistik och kvalitetskontroll

Beskrivning

Denna kurs syftar till att öka kunskapen inom den grundläggande statistiken för kvalitetskontroll, metodvalidering och mätosäkerhetsberäkning på ett kemilaboratorium. Huvuddelen av kursen ägnas åt hur man effektivt tar fram, arbetar med och utvärderar kontrollprov. Här används den nya Trollboken för intern kvalitetskontroll.

I kursen ingår arbete både före och efter kurstillfället. Materialet skickas in för uppföljning, och deltagarna får individuell återföring från kursledaren.

För vem passar utbildningen?

För er som arbetar på kemilaboratorium med kvalitetskontroll och behöver en bättre statistisk grund att stå på.

Ämnen du läser

Grundläggande statistik. Kontrollprov enligt ISO 8258. Framtagande av kontrollprov. Sätta kontrollgränser efter kraven. X och R diagram. Kriterier för godkänt kontrollprov. Kontrollprov i mätosäkerhetsberäkningar. Utvärdering av provningsjämförelser.

Om utbildaren

SP är en internationellt ledande institutskoncern. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara