Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Tholin&Larsson Logo


Stora Lönedagen 2014

Beskrivning

Framställningen kompletteras med praktiska exempel, både vad gäller löneberäkning och hantering av vanligt förekommande frågor. Vi tar ett helhetsgrepp på de nyheter och aktuella frågor som tas upp under dagen. Bland annat går vi igenom de arbetsrättsliga aspekterna på olika förmåner samt skattereglerna som kan bli aktuella i arbetsrättsfrågor.

Nyheter inför i år är bland annat:
Utbildning vid personalavveckling/omstrukturering
Ny anställningsform för unga – vilka omfattas?
Förändringarna i Föräldraförsäkringen – hur påverkar det arbetsgivaren?
Arbetsgivaravgifterna för ungdomar sänks den 1 juli 2014. Ny lägre åldersgräns. Vad gäller första halvåret?

För vem passar utbildningen?

Chefer. För dig som jobbar med arbetsrätt, förmåner, skatt, avgifter och personal.

Ämnen du läser

Anställning och uppsägning
Förmåner
Ledigheter och semester
Skatter, avgifter och löneväxling
Friskvård och sjukvård
Arbetsmiljö och tjänsteresor

Om utbildaren

På företaget finns 40 medarbetare, varav ungefär hälften arbetar med nyhetsförmedling och kurser. Vi har knutit flera av Sveriges skickligaste skatteexperter till oss, och Tholin & Larssons skatteavdelning åtnjuter stort förtroende. Vår service omfattar också information och utbildning kring löner, personal och arbetsrätt.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara