Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Strategisk kompetensförsörjning, FEI

Alla organisationer måste rekrytera medarbetare med rätt kompetens och ge dem förutsättningar för att lyckas. Strategisk kompetensförsörjning är således en verksamhetskritisk process som direkt påverkar organisationers förmåga att generera och leverera resultat. I kursen betonas vikten av att tänka och handla långsiktigt. Kursen ger konkreta metoder för att säkerställa att organisationens kompetensbehov för att uppnå strategiska mål ? i nutid och i framtid.

Kursinnehåll Strategisk kompetensförsörjning

  • En lärande organisation
  • Kompetensanalyser och kompetensplanering
  • Medarbetar- och ledarskapsundersökningar
  • Utvecklingssamtal och utvecklingsplaner
  • Kompetensutveckling
  • Chefsförsörjning
  • Löner & ersättningar
Relaterade artiklar

Ansök till Strategisk kompetensförsörjning, FEI


 
×