Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Strategisk lönesättning, Företagsuniversitetet

  • lön som del i verksamhetsstyrningen
  • lönsam och rättvis lönesättning
  • så skapar du en lönestruktur

Både arbetsgivare och anställda strävar efter rättvisa löner. Men strävar de efter samma sak?

När lönesättningen bidrar till att företaget når sina verksamhetsmål samtidigt som löneutvecklingen för den anställde är positiv, är den lönsam för båda. När den anställde förstår varför löneutvecklingen ser ut som den gör, upplevs den också som rättvis.

På den här kursen får du chansen att resonera och diskutera hur man kan skapa en lönesättning som är lönsam för både arbetsgivare och anställda, och som upplevs som rättvis.

Utbildningen vänder sig till dig som, i din yrkesroll, företräder arbetsgivaren i lönesättningsfrågor i ett långsiktigt perspektiv.
Relaterade artiklar