Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbetsmiljöforum har lång erfarenhet och tradition av att bedriva utbildningar inom arbetsmiljöområdet och angränsande ämnen. Arbetsmiljöforum har en bred förankring hos forskningsorganisationer, arbetsmarknadens parter och myndigheter. Vi samarbetar med bl.a. Örebro universitet, myndigheter och intressenter för att kvalitetssäkra innehållet i våra utbildningar.


Stresshantering - konkreta åtgärder och verktyg

Denna utbildning är en djupdykning i den verktygslåda som innehåller handfasta metoder för den som vill bli bra på att hantera stress och på att hjälpa medarbetare som är stressade. Deltagarna får lära sig grunderna i mental träning för att på samma sätt som elitidrottarna kunna fokusera och hantera akut stress inför en viktig prestation. Deltagarna får också ta del av: - Att ta lärdom av elitidrottare och världsmästare - Att förändra stressade tankar - Målbilder och visualisering - Delegering, effektiva möten, Pomodoro och andra konkreta verktyg

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, gruppledare, projektledare, medarbetare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, företagshälsovård samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer

Ur innehållet

  • Att ta lärdom av elitidrottarna för att bli mer koncentrerad och målfokuserad
  • Att förändra stressande tankar
  • Målbilder, mentala föreställningar och visualiseringar
  • Delegering, struktur, effektiva möten och andra konkreta verktyg

Pris

4 200 kronor ex moms 200 kronor rabatt för nätverksmedlemmar

Relaterade artiklar