Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Styrqa-programmet

- Ledarutveckling för kvinnliga chefer

Vi vill hjälpa dig att utvecklas som kvinnlig chef med särskild hänsyn till de specifika situationer kvinnor hanterar i sin chefsroll. Våra grupper består helt av kvinnor i samma roll som du, chefer med driv, ambition och önskan att bli bättre ledare. Styrqa erbjuder det där lilla extra som hjälper dig att uppnå verklig förändring i din vardag som chef.

Vi har tagit fram det program vi själva hade velat ha tillgång till när vi verkade som ledare i våra organisationer. Programmet bygger på intervjuer med kvinnor i ledarroller samt det senaste inom forskning och studier om ledarskap.

Styrqa-programmet innehåller tre moduler i internatform och tre separata workshops.

Mellan varje modul har deltagarna uppgifter att göra på hemmaplan. Det kan vara att praktisera det man lärt sig på kursen som t.ex. professionell feedback och coachande ledarskap. För att underlätta ges personligt stöd, träffar med gruppen och vår app hjälper dig att hålla rätt kurs!


Relaterade artiklar