Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

ITIL-utbildningar

ITIL är en sammanställning av erfarenheter om leverans av IT-tjänster. Materialet består av samlade erfarenheter från företag över hela världen under flera år, och har till syfte att stötta i arbetet med att uppnå kvalitet, effektivitet och styrning.

På BiTA erbjuder vi alla de ITIL-kurser som är finns att tillgå på marknaden.

Inspirationskursen erbjuder vi dig som behöver få insikt i vad ITIL och dess Service Lifecycle är, och vad det innebär att arbeta enligt IT Service Management.

Foundationkurserna erbjuder vi dig som arbetar med IT-leveranser samt övriga som söker kunskap om Service Management.

Om du redan har grundkurserna med dig i bagaget, är våra fortsättningskurser inom ITIL Lifecycle och ITIL Capability högintressanta…

Våra egna erfarna konsulter är de som bäst behärskar teorin och kan krydda teorierna med praktiska exempel från verkligheten. De har nära verklighetsanknytning genom egna konsultuppdrag och

erbjuder dig goda exempel och mycket av sin erfarenhet på våra utbildningar.

Under kursen får du en iPad laddad med kursdokumentationen, en app till ITIL ordlista plus annat nyttigt material. Tips! En del företagssamma deltagare använder sin iPad för att fotografera av lärarens noteringar på Whiteboarden.
Relaterade artiklar