Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Svensk Akademisk Ledarskaps- och Chefsexamen

Beskrivning

En unik chefsutbildning och ledarskapsutveckling som ges delvis på distans, så att det är möjligt att arbeta under kurstiden. En träff per månad. Därutöver sker studierna på valfria tider via internet.

För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv. Deltagaren kommer att få utbildning i olika teorier, såsom Fundamental Interpersonal Relationship Theory (FIRO™), Belbins Teamroller (Team Skills®), Teorin om Relationsmedvetande (RAT & SDI®) med mera.

Under denna chefsutbildning förenas ledarskapsutveckling med juridik. Även om den mänskliga aspekten inom ledarskap är viktigast får inte relevanta lagar och andra regler glömmas bort. Organisationen får ett försprång med en juridiskt och etiskt korrekt strategi. Kunniga chefer, som fattar korrekta beslut, bidrar till att organisationen undviker onödiga tvister och blir effektivare.

Kursen ges av Svenska Chefsakademin och JuridikAkademin. Utbildningen är framtagen tillsammans med Uppsala universitet och SIPU.

Tid

September 2012 - maj 2013. Utbildningen finns också som anpassad utbildning bara för ert företag.

Plats

Uppsala & Stockholm

Målgrupp

Chefer, ledare, personalchefer, HR-chefer, förvaltningschefer, VD:n, med flera.

Pris

45 900 kr exkl. moms per termin. Kurslängd: 2 terminer (totalt 91 800 kr exkl. moms).
Kampanj

  • Om du anmäler dig senast 15 maj betalar företaget 2011 års pris på 42 900 kr per termin (totalt 85 800 kr exkl. moms).

>>Lär mer i vår Pdf<<

Relaterade artiklar