Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Systematisk omvärldsdriven strategi och innovation

Innovation är sedan ett par år ett ord på mångas läppar. Många försöker öka sin innovationsförmåga för att klara av nödvändig förnyelse inför framtiden såväl på kort som lång sikt. För att lyckas krävs både systematik, drivande ledarskap och en nyfiken kreativitet. Samt förmågan att ta in omvärldsperspektivet som bas för att säkerställa att lösningarna svarar på framtidens behov. Vi har själva under årens lopp hjälpt en stor mängd kunder hitta nya lösningar, affärer och koncept med hjälp av systematiska processer som vidgat sinnet samtidigt som de svarat på genuina behov i omvärlden inklusive en grundlig analys av när marknaden är mogen

Utbildningen ger

  • Metoder som skapar nya strategier, baserade på både omvärldsförändringar och den interna situationen i organisationen.
  • Verktyg som lämpar sig för att testa hur väl nuvarande strategier eller affärsmodeller möter framtidens krav
Läs mer här!
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara