Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Systematiskt brandskyddsarbete


Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, handlar om att skydda människor, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. Både moraliskt och enligt lagen. På vår utbildning får du enkla verktyg som hjälper dig att sköta brandskyddet i vardagen.

Mål

Efter utbildningen kan du dokumentera, planera och följa upp företagets brandskyddsarbete med vår metod intern brandskyddskontroll IBK®.

Innehåll

  • Policy, organisation och regler för brandskydd
  • Underlag till kontrollronder och uppföljningsrutiner
  • Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
  • Utbildningsplaner
  • Brandskyddsbeskrivning, drifts- och underhållsinstruktioner

Avsedd för

Passar alla som ska organisera och dokumentera företagets brandskyddsarbete.

 

Relaterade artiklar