Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Systemtänkande och analysmodeller – talande bilder och arketyper

”En bild säger mer än tusen ord.”
Det gamla ordspråket fångar i ett nötskal vikten av att unna sammanfatta sina insikter om vart världen är på väg i en eller ett par bilder eller modeller som på ett tydligt och levande sätt ger mottagaren de associationer du som analytiker vill. Det handlar om traditionella konsultredskap som fyrfältsmodeller men också om sagor, legender och mytologier. Poängen är att de är intuitiva och lättförstådda eller allmängiltiga och välkända. Konsten är att ha en rik låda med modeller att ta fram när man närmar sig en sammanfattningsfas i ett analysarbete.

Under kursen går vi igenom en rad olika arketyper och allegorier som vår erfarenhet lärt oss fungerar bra för att sammanfatta och kommunicera en komplex utveckling. Under kursen tränar du som deltagare också på att på egen hand samt i grupp ta fram bra fungerande modeller genom att arbeta med ett antal förberedda case.

Utbildningen ger

  • En ”verktygslåda” med modeller och arketyper som kan användas som stöd i en analysfas samt för att sammanfatta och illustrera en extern eller intern utveckling.
  • Träning i att på egen hand applicera modeller och arketyper genom analogier
Läs mer här!
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara