Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Systemtänkande och big data

De senaste åren har nya programvaror med algoritmer – som kan skapa insikt och mönster i enorma datamängder – börjat användas i stor skala. I dagligt tal kallas detta ofta ”big data”. Vi har sedan mer än fem års tid arbetat med sådana egenutvecklade instrument och vet vilken kraft de kan ge. För en analytiker innebär detta möjligheter att öka den egna analysförmågan och insikten på ett sätt som inte tidigare varit möjligt – helt enkelt öppnas en ny epok för omvärldsanalys. Men för att kunna ta hjälp av big data måste man ha förståelse för hur system fungerar och interagerar. Annars är risken stor att man drar felaktiga slutsatser eller sätter samman system med data som inte egentligen korrelerar. Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på hur big data fungerar samt vill ha insikt i den nya teknikens möjligheter

Kroka arm med maskinerna – använd din egen tid på ett smart sätt

Utbildningen ger

  • En genomgång av hur big data fungerar.
  • Checklistor på vad man bör tänka på för ett lyckat analysarbete.
  • Genomgång av systemförståelse och exempel på olika system.
Läs mer om utbildningen här!
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara