Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Talarkliniken

Öppna och Företagsanpassade talarkurser, Personlig coaching, Seminarier, Workshops


"Tala dig till ledarskap"
Klicka på boken för video
I den här boken belyser Paul kommunikationens avgörande betydelse för självförtroende, karriär och framgångsrikt ledarskap samt ger en mängd goda råd om kommunikationens praktiska tillämpning. Tala dig till ledarskap riktar sig till alla som eftersträvar ett rejält !kliv uppåt i karriären.
Provkapitel m m. Läs mer!

Träna upp din förmåga att tala inför publik. Tala dig till social popularitet och ledarskap i karriären!

Du kan läsa dig till tusentals teorier om ledarskap men till syvende och sist är det din förmåga att kommunicera med andra som avgör om du blir en god ledare. Och om du vill bli en fångande kommunikatör är det bara tre saker som gäller förutom att lära sig en massa praktiska tricks, nämligen TRÄNING, TRÄNING OCH TRÄNING!

Vi hjälper dig att ta steget bortom din nuvarnade komfortzon till nästa och nästa och nästa! Alla nya utmaningar kommer att bli nya komfortzoner.

Det är aldrig för sent!

Vi lärde oss att läsa och skriva i skolan men inte att tala! Inte ens i gymnasiet eller universitetet/högskolan. Det antogs liksom gå helt av sig självt och det är väl också därför som så många har fobier och får nervsammanbrott inför bara tanken att behöva stå och tala inför en grupp. Och när du väl står där så är du fullständigt omedveten om alla märkliga läten och rörelser som dessvärre bara publiken ser. Men tro inte att det inte går att göra något åt det!

Paul van der Vliet, en presentation

Det finns inga födda konsertpianister! En konsertpianist på elitnivå tränar åtta timmar om dagen för att komma dit och lika länge för att sedan hålla sig kvar där. Men när det gäller att tala inför publik tror många att man skall hålla tyst om man inte är född med gåvan. De tror alltså att det antingen skall gå av sig självt, eller inte alls.

Paul har en helt annan uppfattning. ”Med det resonemanget skulle vi inte ha en enda framgångsrik människa inom något område. Även bildat folks rent teoretiska kunskaper måste kommuniceras ut. Utan det blir ingenting framgångsrikt. Att tala inför publik är en träningssak som vem som helst kan lära sig”. Detta är kärnpunkten i det som han engagerat men lättsamt vill pränta in i allas medvetande. Och det får enligt Paul inte stanna vid det. ”Praktisk tillämpning och feedback är lösningen på alla kommunikationsproblem – att våga göra, att våga falla, att våga ta sig själv med en klackspark”. Han fokuserar idag sin verksamhet helt på sin mission att träna andra att tala inför publik.

Han innehar titeln ”Distinguished” i den världsomspännande organisationen Toastmasters International och är medlem i The Professional Speakers Association PSA. Han har internationellt varit engagerad som föreläsare i Lettland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, Dubai, Indien och Thailand.

Han är född i Nederländerna, är akademiker och talar, tack vare en synnerligen internationell och mångårig affärsverksamhet, förutom svenska även flytande nederländska, tyska och engelska samt konversativ franska. Han föreläser och utbildar på svenska och engelska och kombinerar sina erfarenheter som affärsman med sina erfarenheter av framgångsrika presentationer och ledarskap. ”Det finns två kompetensnivåer när det gäller publika framträdanden. Den medvetna och den omedvetna. Hamnar man i fällan att bli omedvetet kompetent är man snart ignorant och omedvetet inkompetent! Det gäller att ständigt träna, träna, träna, precis som konsertpianister,” avlutar Paul

Dagens Nyheter skrev 2013-01-03 om Paul van der Vliet i artikeln Konsten att prata inför en publik.

Företagsanpassade kurser

Många chefer och anställda har ofta svårt att ta ledigt från jobbet för att delta i en öppen kurs. Det är dessutom ofta värdefullt att kunna samordna en utbildning för flera inom företaget utan tidsspill på resor och eventuell övernattning. Den största fördelen är dock att kurserna kan skräddarsys och anpassas till företagets verksamhet, ett mycket framgångsrikt koncept.

Öppna kurser

Antal deltagare: Min. fyra, max. sex
Plats: The Royal Bachelors Club, Göteborg
Tid: 08.30 – 17.00

Kursens målsättning:

Att ge insikt i modern praktisk presentationsteknik genom att varva teori med praktisk tillämpning så att du blir värd att minnas. Programmet fokuserar på personlig framtoning samt budskapens genomslagskraft så att båda i möjligaste mån harmoniserar med olika lyssnares förväntningar.

Relaterade artiklar