Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Team Dialogen

Dialogen är den optimala formen för effektivt team arbete. I vår mening är välfungerande team fortfarande den viktigaste konkurrensfördelen för organisationer.

Vi erbjuder utbildningar i dialogiserande där vi sammanför det coachande förhållningssättet med den berikande dialogens möjligheter att hitta nya innovativa lösningar, där alla medarbetares potential tas till vara.

Vi certifierar också interna dialogledare som ett led i att förstärka den långsiktiga effekten av vår initiala insats.

Relaterade artiklar