Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

TEAMBUILDING

Teambuilding handlar om att skapa och vidmakthålla goda och positiva relationer i arbetsguppen/avdelningen eller teamet. Skapa ett framgångsrikt företag och nöjda medarbetare genom att bli medlem och få tillgång till vårt fina utbud av kompetensutveckling.

Nedan hittar du alla våra online utbildningar, föredrag och exempel på facklitteratur inom området kommunikation. Majoriteten av utbildningar är diplomerade.

Målgrupp: chefer och medarbetare inom privat och offentlig verksamhet

DIPLOMERADE UTBILDNINGAR ONLINE INOM TEAMBUILDING

  • Högpresterande arbetsgrupper

UTBILDNING + ÄVENTYR = AFFÄRSNYTTA, TEAMBUILDING

  • Teambuildingdag i naturen
  • Teambuilding – det stora äventyret
  • Teambuilding – ledningsgrupp
Relaterade artiklar