Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Tekniska kurser hos Teknologisk Institut

Arbetsmiljöteknik

Ovärderlig kunskap om hur Maskindirektivet fungerar i praktiken, lagstiftnigen som ligger till grund och hur du tillämpar den. Här får du kunskaper inom allt från godkännande­proceduren till dokumentationen. Inom riskbehandling får du veta det du behöver inför CE-märkning. Detta är utbildningar som är specialdesignade för dig som arbetar inom verkstadsindustrin och med maskiner. Du kan vara allt från konstruktör, produktionschef eller ansvarig för företagets maskinsäkerhet.

Läs mer här

Bygg, anläggning och entreprenad

Här är utbildningarna som vänder sig till dig som eftersträvar mer kunskap och kompetens inom det breda byggområdet. Inom betong hittar du flertalet kurser, allt från betongelementtillverkning, platsgjutning, fixeringssvetsning till betongreparationer. Du finner också byggledning och projekteringsutbildningar samt allt inom entreprenadjuridik och det du behöver veta som kontrollansvarig enligt PBL.

Läs mer här

Elteknik

Här finner du din elutbildning inom automation, elbehörighet, besiktningar och eldistribution. Du som arbetar med el inom explosiva miljöer hittar allt du behöver veta för ett säkert arbete genom våra EX-kurser. Vidare kan du läsa mer om föreskrifter och standarder inom el och givetvis praktiska elkurser som grundläggande elteknik, industriell elteknik, elteknik för fastighetstekniker, VVS -, ventilations-och fastighetstekniker.

Läs mer här

Fastighet

Här hittar du utbildningar och kurser inom byggteknik, fastighetsekonomi, hyresrätt, fastighetsförvaltning, resursplanering av lokaler, hur du energieffektiviserar dina fastigheter. Här finns även information för dig som vill bli diplomerad – fastighetstekniker, fastighetsingenjör eller fastighetsförvaltare.

Läs mer här

Gas och fjärrvärme

För dig som arbetar med fjärrvärme finns det ett flertal kurser hur man dimensionerar, installerar, underhåller och servar fjärrvärmecentraler. Här finns även utbildningar i hur du driftar och underhåller gamla kulvertsystem och inte minst hur du söker läckor i fjärrvärmesystemet. Inom området Gasol erbjuder vi kurser inom säkerhet och hantering av gasolanläggningar.

Läs mer här

Kemikalier

Ta befälet över tillämpningen av CLP i ditt företag. Lär dig klassificera och märka kemiska produkter. Genom vår kurs Säkerhetsdatablad får du erfoderliga kunskaper för att utfärda och granska säkerhetsdatablad för kemiska produkter. Dessutom finns det utbildningar inom REACH, kemiutbildningar för dig som inte är kemist och grundläggande kemikaliebedömning.

Läs mer här

Kyl- och värmepumpteknik

Utbildningar för dig som arbetar, eller kommer att arbeta med drift, service, installation, konstruktion eller försäljning av kyl- och värmepumpanläggningar. Här hittar du utbildningar om du ska certifiera dig inom kyla, eller om du är etablerad i kylbranschen och behöver förnya din certifiering.

Läs mer här

Laboratorieteknik och kontrollorgan

Öka säkerheten i dina mätningar och bli av med alla mätosäkerheter och öka dina kunskaper kring kvalitetssystemet ISO 17025. Lär dig jämföra provningsresultat från ditt labb på rätt sätt för att känna dig trygg och tolka resultaten. Inom metodvalidering får du lära dig att planera och rapportera resultatet från valideringsarbetet.

Läs mer här

Medicinsk teknik

Utbildningen Centralgasanläggningar för medicinska gaser är grunden för dig som driftar och sköter och kontrollerar centralgasanläggningar. Det är ett branschkrav att du har genomgått och klarat kursen för att vara ansvarig för anläggning. Därefter finns det fortsättningsutbildningar som tar dig vidare. Samt projektörskurser, utbildningar för drifttekniker och montörer.

Läs mer här

Miljöteknik

Inom Miljöteknik hittar du kurser om Farligt gods och Farligt avfall. Här finns kurser för dig som ansvarar för omhändertagande och avsändning av farligt av avfall, vilka regler som gäller för sortering och klassificering, hur kemikalierester ska hanteras och transportörens skyldigheter.

Läs mer här

Produktion och Lean

Inom området produktion har vi samlat kurser och utbildningar inom Lean, hur man inför Lean och hur man planerar för att arbeta med Lean Production. Här hittar du även vår kurs Leanspelet som tydligt visar hur införandet av Lean påverkar verksamheten. Här finns även kurser inom Produktionsteknik, både steg 1 och steg 2, och Material- och produktionsstyrning, MPS. För dig som jobbar med toleranser inom tillverkning erbjuder vi flera olika utbildningar, bland annat GPS-Toleranser – Dimension & Form & Läge eller vårt introduktionsseminarium om GPS Filosofi & Struktur.

Läs mer här

Strålskydd

Arbetar du med mätapparatur med radioaktiva strålkällor eller röntgenrör idag är det viktigt att du har de kunskaper som krävs för att få utföra täthetskontroll av slutna radioaktiva strålkällor. Här får du kunskaper om lagstiftning och strålskyddsföreskrifter samt praktiska skyddsåtgärder. Är du idag ansvarig för eller arbetar med laser krävs att du har kunskaper om laserstrålningens speciella egenskaper och risker. Både Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver dokumenterad kompetens för en säker hantering.

Läs mer här

Transport, Inköp och Logistik

Inköp av varor och tjänster står oftast för den enskilt största kostnaden inom verksamheten. Att bli så effektiv som möjligt i inköp samt även inom logistik, transport och distribution är således av stort värde. Effektivt inköpsarbete leder till stora besparingar. Vårt utbud sträcker sig från grundutbildning till specialutbildningar inom miljö, juridik, förhandling och ekonomi. Gör man en grundlig transportupphandling, jämför alla parametrar, finns möjlighet att reducera transportkostnaderna med 30 %.

Läs mer här

Vatten och Avlopp

Inom Vatten och Avlopp hittar du utbildningar inom Ledningsnät, Provtagning, Pumpteknik, Drift och Skötsel och inte minst arbetsmiljöarbete på VA-verk. Här får du lära dig att dimensionera och utforma vatten-, spillvatten- och dagvattensystem. Här finns kunskaper för dig som utför provning och kontroll av VA-ledningar. Inom området provtagning finns kurser både inom dricksvatten och utsläppsvatten. Arbetar du med pumpar och pumpteknik måste du förstå sambanden i ett tryck- och flödessystem.

Läs mer här

VVS

Här hittar du utbildningar och kurser för dig som arbetar med Dimensionering och VVS, Kyl- och värmepumpsteknik, Mätteknik, OVK, Styr- och reglerteknik, Ventilationsteknik eller Värmeteknik. Under dessa områden finns kurser som passar väl för både praktiker och teoretiker. Våra utbildningar är anpassade efter branschens och kundernas behov.

Läs mer här

Relaterade artiklar