Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Testamente

Under ledning av våra erfarna experter Anders Eriksson och Viola Boström får du som deltagare vägledning i ett stort antal successionsrättsliga frågeställningar. Välkommen på kurs!

Under ledning av våra erfarna experter Anders Eriksson och Viola Boström får du som deltagare vägledning i ett stort antal successionsrättsliga frågeställningar. Under dagen behandlas bland annat testationsfrihetens gränser, laglottsreglerna samt komplikationer rörande laglott, basbeloppsregeln och förskott på arv.

Kursen går också igenom olika metoder för testamentestolkning och diskussioner förs kring ett antal vägledande tolkningsfall.

Kursen behandlar bland annat:

  • Testationsfrihetens gränser
  • Allmänna utgångspunkter vid testamentstolkning
  • Laglottsreglerna
  • Testamentstolkning
  • Komplikationer vid tolkning av testamenten
  • Verkningar av brister vid upprättande av testamente
  • Hjälpregler i lag och praxis
  • Diskussioner rörande ett antal tolkningsfall

Kursen vänder sig till advokater, jurister och andra som arbetar med arvs- och testamentsrättsliga frågor.

Anders Eriksson är jurist och civilekonom och har tidigare varit rättschef i Justitiedepartementet, SÄPO-chef och generaldirektör i Kammarkollegiet. Han har också arbetat som domare i olika domstolar. Under tiden i Justitiedepartementet ledde han arbetet med reformer inom bl.a. familjerätt, avtalsrätt, köprätt, krediträtt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt. Han är även juris hedersdoktor vid Uppsala universitet. 

Viola Boström är universitetslektor vid juridiska institutionen vid Umeå universitet och har bl.a. skrivit sin doktorsavhandling om tolkning av testamente.

Relaterade artiklar