Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

THE – The Human Element

Beskrivning

Du får förståelse för hur dina beteenden, dina känslor och din självuppfattning påverkar dina möjligheter till goda arbetsprestationer.

THE - The Human Element ökar även din insikt om hur du påverkar andra i din omgivning och hur du påverkas av andra. Metoden utvecklades av den amerikanske psykologen Will Schutz och är en vidareutveckling av hans FIRO-teori. The Human Element är specialanpassad för effektiv utveckling av arbetslagsrelationer, produktivitet, lönsamhet och ledarskap.

THE - The Human Element syftar också till ökad självinsikt och förståelse för vad som blockerar dig, vilket gör att du kan öka din handlingskraft och bli effektivare.

För vem passar utbildningen?

Personer, ledare och organisationer som vill öka sin självkännedom och förbättra kommunikation och ledarskap.

Denna utbildning finns även på engelska.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Ämnen du läser

 • Konceptet
 • Öppenhet, egna val
 • Element B – Beteende
 • Element F – Känslor, egna val
 • Element S – Jaget, egna val
 • GSI Gruppsamarbetsindex
 • Concordance
 • (Metod för beslutsfattande)
 • Utvärdering/Feedback

Kursmål för deltagaren

 • Ge och ta emot feedback trots rädslor
 • Bli medveten om hur känslor och självuppfattning påverkar relationer och arbetsresultat
 • Ta ansvar – leta inte syndabockar
 • Ökad självkännedom och stärkt självkänsla
 • Upplev hur förbättrade relationer spar tid och utvecklar samarbete

Kursmål för organisationen

 • Ökad effektivitet
 • Ökat personligt ansvar
 • Förbättrad kommunikation
 • Större öppenhet
 • Underlätta organisationsförändringar
 • Verktyg för konflikthantering
 • Ökad intern och extern goodwill

Genomförande

Denna utbildning innehåller föreläsningar, instrument för självskattning, feedback, visualiseringar och icke-verbala övningar. Intensivutbildning i internatform, sex dagar (söndag eftermiddag – fredag eftermiddag).

Vår utbildning kan också genomföras till sin helhet eller valda delar, i seminarieform, för befintliga team på arbetsplatsen. Välkommen att kontakta oss för mer information om tidpunkter gällande de öppna seminarierna.Denna kurs finns både som företagsförlagd och öppen kurs.

Internatkostnad tillkommer.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara