Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Truckförarutbildning A, B

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs för arbetsuppgiften. För att få använda truck på arbetsplatsen krävs dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Kursen som följer Truckläroplanen leds av våra certifierade och erfarna instruktörer. Syftet med kursen är att höja kompetensen, öka säkerheten, förbättra effektiviteten och sänka kostnader.

Deltagaravgift 6 800 kr per person, exklusive moms.

Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Kursinnehåll

 • Trucktyper
 • Truckens konstruktion
 • Ergonomi
 • Truckens arbetssätt
 • Daglig tillsyn
 • Material- och godshantering
 • Trafiklagstiftning
 • Arbetarskydd och interna regler
 • Farligt gods
 • Uppkörning
 • Praktik
 • Teoriprov

Målgrupp

Personal som ska köra truck.

Intyg och uppföljning

Efter godkänt prov skickar Ramirent utbildningsbevis till kursdeltagarna. Utbildningsinsatser registreras och påminelser skickas när det är dags för uppföljning.

Förkunskaper/grundläggande krav

Minst 18 år. God förståelse i svenska språket.

Kort om Ramirent

Ramirent är en ledande leverantör av maskinuthyrningslösningar som kombinerar de bästa maskinerna med service och kunskap. Vi erbjuder hyreslösningar som förenklar våra kunders verksamhet. Bland våra kunder märks företag inom såväl byggindustrin som övrig industri samt offentlig sektor. Våra kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent AB ingår i den finska Ramirentkoncernen, som har verksamhet i 10 länder och är ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen. Ramirent – More Than Machines™.

Kort om Ramirentskolan

Ramirentskolan erbjuder utbildningar för en säker arbetsplats.

Arbete på höjder, i trafik, med heta processer och liknande innebär risker. Med Ramirentskolans utbildningar kvalitetssäkrar du din byggarbetsplats. Resultatet blir ett smidigare och mer effektivt projekt som också blir säkrare. Alla Ramirents utbildningar leds av certifierade kursledare och finns på flera orter över hela landet. Vi hjälper dig med utbildningsplanering utifrån dina behov och kan erbjuda skräddarsydda utbildningar på plats hos dig.

Välkommen till Ramirentskolan!

Relaterade artiklar