Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)
HRA Finansiell utbildning

Beskrivning

En intensiv tvådagarsutbildning med övernattning för deltagare som vill få kunskaper om både räntemarknaden och valutamarknaden.

Passar deltagare som vill vara tidseffektiva.
Kursdeltagarna har olika yrkesroller inom treasury, finans- och ekonomiavdelningar.

Förkunskaperna varierar men flertalet deltagare har någon erfarenhet av antingen valutainstrument eller ränteinstrument.

Innehåll

 • Räntemarknaden, aktörer och värdepapper
 • Finansiella risker i placeringssammanhang
 • Räntederivat för skuldförvaltare
   -Ränteswap och valutaränteswap
   -Räntetak och räntegolv
 • Valutamarknaden och aktörer
 • Valutaderivat och praktikfall
   -Valutatermin och valutaswap
   -Introduktion av valutaoptioner
 • Faktorer som styr räntorna och valutans värde
 • Övningar
Relaterade artiklar