Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Trycksatta Anordningar, webbkurs

Beskrivning

Webbkurs om Arbetsmiljöverkets föreskrifter för trycksatta anordningar.

För vem passar utbildningen?

Kursen vänder sig till alla som berörs av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av trycksatta anordningar.

Ämnen du läser

Webbkursen behandlar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2002:1, användning av trycksatta anordningar.

  • Vilka utrustningar omfattas samt var finns dessa?
  • Vilka krav ställs samt hur kan man efterleva dessa?
  • Riskbedömning och åtgärdsprogram
  • Översikt av vad riskbedömningen omfattar och hur ett åtgärdsprogram upprättas?
  • Hur lägger man upp en plan för fortlöpande tillsyn och hur skall den efterföljas?
  • Exempel på vad man gör vid fortlöpande tillsyn (FLT) av olika tryckkärl.

Du har också möjlighet att komplettera denna kurs med seminariedagar och konsultstöd från Mainsys samarbetspartners. Vi hjälper dig hela vägen med utbildning, med programvaror för att hålla ordning på FLT samt med konsulthjälp för att orka genomföra det som lagen kräver av er.

Kursmål

Efter kursen kan du grunderna för att göra riskbedömning på tryckkärl samt att arbeta med fortlöpande tillsyn (FLT).

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara