Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Tyska, KTH

tyska språk kth Wuppertaler Schwebebahn

Tyska språket är ett synnerligen betydelsefullt språk i Europa. Den som talar tyska kan kommunicera med ca 100 miljoner européer på deras modersmål. Förutom i Tyskland talas tyska även i Österrike, Schweiz, Liechtenstein och Luxemburg. Därutöver är tyskan ett viktigt kontaktspråk i främst Östeuropa, där många inte kan tala så bra engelska. För den som talar svenska underlättas inlärningsprocessen väsentligt av att tyska och svenska är så nära besläktade; det går fort att lära sig att kommunicera på språket.

De tysk-svenska kulturrelationerna är av tradition mycket goda. Intresset för Sverige är stort i Tyskland och flera svenska författare har funnit en bred publik i Tyskland liksom även många artister inom olika musikgenrer. Till detta kommer också att många nya svenska konstnärer är såväl verksamma som framgångsrika i Berlin.

Språkkompetens och kännedom om ett lands vardag är nuförtiden en av framgångsfaktorerna inom många yrken, särskilt inom exportindustrin. Tyskland är - och har alltid varit - Sveriges obestridligt största handelspartner och står för nästan 15 % av utrikeshandeln. Detta öppnar en mängd möjligheter och chanser för svenska studeranden och arbetssökanden. Många tyska företag erbjuder examens- och doktorandarbeten och KTH förfogar över talrika etablerade kontakter.

Vi välkomnar studenter från arbetslivet!

Relaterade artiklar