Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

UGL Utveckling av Grupp och Ledare

UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) är en utbildning för både ledare och medarbetare. Mer än 7 000 personer har hittills utbildats hos Kommunikationsutveckling AB och vi är en av landets mest anlitade arrangörer.

UGL ger unika kunskaper i personlig utveckling och ledarskap. Kursen bygger på vetenskapligt prövade teorier om ledarskap och gruppers utveckling.

Bakgrund

UGL-kursen introducerades och utvecklades i början av 1980-talet av försvaret och har sedan dess en självklar plats i försvarets ledarskapsutbildning. Den har under många år använts inom näringsliv och offentlig sektor och är nu den mest kända ledarskapskursen i landet.Metodik

UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning och skiljer sig därmed från traditionell inlärning. Deltagarna går igenom en följd av gemensamma upplevelser, vilka man sedan diskuterar tillsammans i gruppen. Deltagarna överför skeendet under UGL-kursen till sin egen arbetsgrupp därhemma. Korta teoripass ingår också.

Målgrupp

UGL är lämplig för såväl personer som har en arbetsledande befattning som för alla som ingår i en arbetsgrupp. UGL kan upplevas som en krävande kurs varför du bör vara utvilad och i god balans inför kursstart. UGL är en utbildning och kan inte användas för att lösa en personlig krissituation.

Mer om UGL

Under respektive kursvecka (anmälningsformulären nedan) hittar ni en kortfattat kursbeskrivning i pdf format. Ni är annars välkomna att kontakta oss om ni har fler frågor om UGL eller om företaget.

Priser

17 900 kr (kursavgift). På det tillkommer kostnad för logi och den är olika beroende på ort. Värmland 6 700 kr, Skåne 8 000 kr, Stockholm 9 300 kr. Dvs totalpriset ex moms ligger mellan 24 600 kr - 26 200 kr.

Vecka Datum Plats
03/2013 14/1 - 18/1 Stockholm
03/2013 14/1 - 18/1 Värmland
05/2013 28/1 - 01/2 Stockholm
05/2013 28/1 - 01/2 Skåne
07/2013 11/2 - 15/2 Värmland
09/2013 25/2 - 01/3 Stockholm
11/2013 11/3 - 15/3 Stockholm
11/2013 11/3 - 15/3 Skåne
11/2013 11/3 - 15/3 Värmland
15/2013 08/4 - 12/4 Skåne
15/2013 08/4 - 12/4 Stockholm
17/2013 22/4 - 26/4 Värmland
17/2013 22/4 - 26/4 Stockholm
20/2013 13/5 - 17/5 Värmland
20/2013 13/5 - 17/5 Skåne
20/2013 13/5 - 17/5 Stockholm
22/2013 27/5 - 31/5 Stockholm
26/2013 24/6 - 28/6 Skåne
26/2013 24/6 - 28/6 Stockholm
Relaterade artiklar