Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Underhåll till barn

Välkommen på kurs med advokat Eva Möller där du får en teoretisk genomgång med praktiska exempel. Här går Eva igenom metoder för att räkna fram underhållsbidrag och vilka processuella regler som är tillämpliga.

Sedan april 2016 har försäkringskassan slutat förmedla underhållsstöd mellan föräldrar som sköter sina betalningar. Föräldrar förutsätts kunna lösa frågor om barnens underhåll själva med stöd av information som försäkringskassan tillhandahåller. Det har lett till en ökad medvetenhet bland föräldrar om att underhåll till barn skall beräknas individuellt där många tycker det är svårt att veta vad som är skäliga belopp och har svårt att komma överens.

Området är föremål för rättsutveckling och för jurister har det inneburit fler frågor och processer om underhåll till barn. Kursen går igenom föräldrabalkens bestämmelser om underhållsbidrag och hur det förhåller sig till underhållsstödet. Vi går igenom metoder för att räkna fram underhållsbidrag och vilka processuella regler som är tillämpliga. Det blir en teoretisk genomgång, praktiska exempel och tillfälle för frågor och diskussion.

Kursen behandlar bland annat:

  • Bakgrund och syfte med bestämmelserna om underhållsbidrag
  • Gällande rätt, en genomgång av regelsystem förarbetsuttalanden och praxis
  • Hur räknar man fram underhållsbidrag? Vilka metoder finns?
  • Vilka processuella regler gäller?
  • Rättegångskostnader, rättshjälp och rättsskydd, vad gäller?
  • Diskussion gällande vad som är skäligt underhåll, hur råder man sina klienter? När ska man väcka talan om underhållsbidrag?

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och jurister med verksamhet inom familjerätt. Även andra yrkesgrupper som arbetar med frågor om underhåll till barn och familjerätt har behållning av kursen.

Det krävs inga särskilda förkunskaper beträffande underhållsbidrag.

Eva Möller är advokat och driver egen verksamhet. Eva har arbetat med familjerätt i mer än 20 år, och har många mål/ärenden där underhållsfrågor är aktuella.

 

Relaterade artiklar