Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Undervisning - franska, svenska


Undervisning i FRANSKA, fransklektioner

Varför privatlektioner?

Privatlektioner i franska är ett omtyckt alternativ till undervisning i grupp eller klass. Vare sig du är nybörjare eller hunnit längre. Det är troligtvis det enklaste sättet att skräddarsy eller individanpassa sin undervisning på.

Men privatlektioner i franska utgör också ett effektivt och nyttigt komplement till vanlig franskundervisning. Med privatlektioner i franska kan man även friska upp eller hålla vid liv sina språkkunskaper från skoltiden.

Slutligen utgör enskild undervisning i franska ett ojämförligt bra sätt att öva uttal, samtal och hörförståelse på.

Olika behov

Som privatelev har du lärarens fulla uppmärksamhet med möjlighet till individuellt anpassade förklaringar. Du kan ta igen sådant som eventuellt missats och på så sätt komma vidare. Med en franskundervisning som fokuserar på dina behov infinner sig framstegen.

Fransklektionerna utgår från dina behov och förutsättningar. Flexibiliteten är stor.

>> Läs Mer

Privatlektioner i svenska

Privatlektioner är ett omtyckt alternativ till undervisning i grupp eller klass. Det är troligtvis det enklaste sättet att skräddarsy eller individanpassa sin undervisning på. Vare sig det gäller till exempel grundläggande läsfärdigheter eller uppsatsskrivning och textanalys

Men privatlektioner i svenska kan även utgöra ett effektivt och nyttigt komplement till vanlig skolundervisning, eller vara ett sätt att friska upp eller hålla vid liv sina gamla kunskaper från skoltiden.

Olika behov

Som privatelev har du lärarens fulla uppmärksamhet med möjlighet till individuellt anpassade förklaringar. Du kan ta igen sådant som eventuellt missats och på så sätt komma vidare. Tack vare en riktad svenskundervisning infinner sig framstegen snabbare.

Privatlektionerna utgår från dina behov och förutsättningar. Flexibiliteten är stor. Önskar du läsa intensivt eller studera ett särskilt ämnesområde, ja, då blir det så.

Privatlektioner innebär valfrihet

Som regel äger privatlektionerna rum i södra Lund, men även här är valfriheten stor. Du kan till exempel välja distansundervisning via internet (mer info här) eller kombinera distanslektioner med vanliga lektioner.

Inom ramen för privatlektioner eller i mindre grupp kan eleven med svenska som andraspåk välja att läsa litteratur eller sakprosa och sedan diskutera denna. Sådan läsning utgör ett utmärkt steg på väg mot läsning av mer avancerade originaltexter.

Privatlektioner gör det också möjligt att förbättra sitt skrivande och fördjupa sig i svensk kultur i allmänhet, i historia, filosofi och idéhistoria. Sådant bildar en intressant grund för till exempel uppsatser eller föredrag. Inte minst för gymnasieelever och universitetsstudenter är detta av värde.

>> Läs mer
Relaterade artiklar