Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Update your professional english, Företagsuniversitetet

Säkrare och tydligare på engelska

Samverkan med människor är en nyckeluppgift för dig som är assistent eller sekreterare. Kontakterna är många och som spindeln i nätet kommunicerar du dagligen med kollegor, kunder, samarbetspartners och många andra.

De internationella kontakterna ökar och även här spelar du en viktig roll. Nu gäller det att klara kommunikationen på engelska! Att kommunicera på engelska på ett säkert sätt skapar förtroende både för dig och för företaget. Det ger ett positivt intryck och skapar förutsättningar för väl fungerande utlandskontakter.

"Update your professional English" är en intensivutbildning i engelska särskilt utformad för dig som är assistent, sekreterare eller administratör. Utbildningen omfattar en vecka och är förlagd till Cambridge i England.

Utbildningen är praktiskt inriktad och ger intensiv och värdefull språkträning i t.ex. telefonkontakter, vid besök och i skriftlig kommunikation. Intressanta studiebesök och möten med engelska assistenter ingår.

Kursen genomförs i universitetsstaden Cambridge, en av Englands vackraste och mest välkända städer med genuin småstadskänsla och många vackra byggnader. Kursdeltagare och kursledare bor tillsammans på det genuint engelska Arundel House Hotel, vackert beläget vid en park.

Welcome to Cambridge!
Relaterade artiklar