Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

JP Webbkurs - Upphandling

Med den här kursen kan ni på ett snabbt och enkelt sätt förse hela er verksamhet med grundläggande information gällande ny lagstiftning och viktiga nya domar och beslut. Webbkursen uppdateras fyra gånger per år och innehåller filmklipp med genomgångar av de viktigaste ändringarna inom upphandlingsområdet. I webbkursen behandlas två gånger per år vad som händer i fråga om lagstiftningen på området. Resterande två uppdateringar redogör för senaste praxis från EU-domstolen Högsta förvaltningsdomstolen samt kammarrätterna.

Abonnemangstjänsten fungerar utmärkt som ett verksamhetsstöd och ger er möjlighet att underlätta för alla medarbetare att ta till sig den viktigaste informationen på ett stressfritt sätt. Alla användare får egna inloggningsuppgifter och kan själv välja när och var de vill ta till sig informationen i de inspelade filmklippen. Detta är ett effektivt sätt att se till att hela verksamheten är uppdaterad på den information som den behöver ha kännedom om. 

Relaterade artiklar