Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Upphandlingsrätt för bolagsjurister

Kursen tar utgångspunkt i bolagsjuristens perspektiv och syftar till att ge dig som deltagare verktyg till att effektivisera och förbättra dina beslut och åtgärder för att säkra den offentliga affären.

För företag vars omsättning helt eller delvis kommer från offentliga kontrakt, är den offentliga affären affärskritisk. Som bolagsjurist exponeras du för ett flertal komplicerade upphandlingsrättsliga frågeställningar, t.ex. vilka kontakter kan man ha med beställaren, när får man agera anbudsstrategiskt, vilka dokument kan man och ska man begära ut, när finns det anledning att överpröva ett tilldelningsbeslut och i vilken utsträckning är det tillåtet att ändra ett offentligt kontrakt och frågor kring hur ett offentligt kontrakt ska tolkas och tillämpas.

Som bolagsjurist kan du öka ditt företags möjligheter att säkra den offentliga affären genom att vidta rätt åtgärder i rätt tid. Kursen tar utgångspunkt i bolagsjuristens perspektiv och fokuserar på de åtgärder och överväganden som bolagsjurister normalt måste göra i samband med att offentliga kontrakt upphandlas och när offentliga kontrakt genomförs.

Efter kursen är målet att du som deltagare kan:

 • Tillse att alla åtgärder som vidtas i samband med offentliga kontrakt leder närmare till att ditt bolag tilldelas kontrakt.
 • Agera upphandlingsstrategiskt korrekt i samband med att offentliga kontrakt tilldelas.
 • Vidta rätt åtgärder i rätt tid som ökar chanserna att tilldelas offentliga kontrakt.

Kursen behandlar bland annat:

 • Vilka rättigheter har leverantörer enligt upphandlingslagstiftningen?
 • Bolagsjuristens roll att säkra offentliga kontrakt.
 • Anbudsstrategiskt arbete inför, under och efter upphandling? Hur kan man påverka anbudsförutsättningarna?
 • När är anbudssamarbete tillåtet respektive otillåtet?
 • Offentlighet och sekretess och andra sätt att skydda respektive få tillgång till information.
 • När är det tillåtet med merförsäljning till det offentliga?
 • När ska man överpröva och vad kan man göra istället för att överpröva?
 • När finns det anledning att kräva skadestånd av den offentliga kunden för överträdelser av upphandlingslagstiftningen?
 • Vilka frågor ska man ha vaksamhet kring och varför, t.ex. när det gäller anbudssamarbete, säkerhetsskydd?

Kursen riktar sig främst till dig som är bolagsjurist och är verksam vid ett företag som lämnar anbud i offentliga upphandlingar eller på annat sätt berörs av offentliga affärer. Kursen passar även dig som inte tidigare kommit i kontakt med upphandling.

Kursen leds av erfarna advokater och delägare från BOKWALL RISLUND advokatbyrå som är en högspecialiserad advokatbyrå inom upphandlings- och konkurrensrätt. Föreläsarna har stor erfarenhet att agera strategisk rådgivare till bolag och bolagsjurister där den offentliga affären är affärskritiskt.

Carl Bokwall är en av grundarna till BOKWALL RISLUND Advokatbyrå och ansvarig för byråns verksamhet inom offentlig upphandling. Carl har 20 års erfarenhet av offentlig upphandling och offentliga affärer och rankas som en av få Leading Lawyers i Chambers Europe och som en av få Leading Individuals av Legal 500 och Who´s Who Legal Government Contracts.

Lina Håkansson Kjellén är advokat och specialiserad på offentlig upphandling och har representerat klienter inför såväl Högsta förvaltningsdomstolen som EU-domstolen. Lina anlitas regelbundet som föreläsare på konferenser och av branschorganisationer och är medförfattare till Upphandlingsmyndighetens rapport Ändringar av kontrakt och ramavtal.

Per-Owe Arfwedson är specialiserad på offentlig upphandling och en av de ledande experterna inom området. Per-Owe Arfwedson uppmärksammas regelbundet som en av Sveriges ledande jurister inom Upphandlingsrätt av bland andra Chambers Europé samt The International Who’s Who of Public Procurement Lawyers.

 

Relaterade artiklar